ฝ่ายบริหาร หจก.707 โปรโมชั่นอุดร พร้อมคณะ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี


นางสาวพนาวัลย์ โพธิพิพิธ ฝ่ายบริหาร หจก.707 โปรโมชั่นอุดร พร้อมคณะ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี และ ผู้บริหารสถานีวิทยุทหารอากาศ 09 อุดรธานี FM 104 MHz ขอให้ท่าน มีความสุขทุกวาระการสมัย ขอสุขะพลานามัยสมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี และครอบครัว มั่งมี ทวีเทอญ...

ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี พร้อมคณะ ที่ได้เข้าอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2561 ณ.สนง.VGENZ สาขา อุดรธานี


นางสาว พนาวัลย์ โพธิพิพิธ กรรมการผู้จัดการ หจก.อุดรโฟนเทค ให้การ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา อุดรธานี พร้อมคณะ ที่ได้เข้าอวยพร สวัสดีปีใหม่ 2561 ณ.สนง.VGENZ สาขา อุดรธานี ในโอกาสเดียวกันนี้ขอให้ ธนาคารเกียรตินาคิน พร้อม เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกท่าน มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกัน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรมที่ผ่านมา